Kancelaria Radców Prawnych „Kołodziej, Pinkosz, Witwicki” Sp.p. jest członkiem Konsorcjum Prawniczego Interms

interms logo-01

O KANCELARII

Kancelaria Radców Prawnych Kołodziej, Pinkosz, Witwicki Sp. p. istnieje nieprzerwanie od 1994 roku. Od roku 2008 działa w obecnej formie prawnej.

Od dwudziestu lat specjalizujemy się w świadczeniu profesjonalnej pomocy prawnej przedsiębiorcom we wszystkich dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy, budowlanego, własności intelektualnej, obrotu nieruchomościami, zamówień publicznych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W zakresie swojej działalności świadczy usługi prawnicze również na rzecz osób fizycznych, w sprawach cywilnych rodzinnych i karnych.

Zapewniamy naszym klientom reprezentację w postępowaniach sądowych, administracyjnych i postępowaniach z zakresu zamówień publicznych. Świadczymy pomoc prawną podmiotom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prawo gospodarcze

Podstawową specjalizacją Kancelarii oraz główną osią jej działania od momentu rozpoczęcia działalności była i jest stała, wszechstronna i kompleksowa obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Prawo cywilne

Niezależnie od świadczenia obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną osobom fizycznym w sprawach cywilnych.

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne zajmują stanowczy udział wszystkich spraw jakimi zajmuje się Kancelaria.

Prawo karne

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług w przedmiocie prawa karnego zawiera się w szczególności w reprezentowaniu w postępowaniu karnym (przygotowawczym i sądowym) pokrzywdzonych.

O NAS:

TAJEMNICA ZAWODOWA:

Zachowanie ścisłego przestrzegania zawodowej tajemnicy radcowskiej oraz zapewnienie
najwyższego bezpieczeństwa dostępu do danych związanych z prowadzonymi sprawami,
stanowi najwyższy priorytet w działalności Kancelarii. Zdaniem wspólników Kancelarii,
obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej i to w najszerszym rozumieniu, jest obok
konieczności dołożenia najwyższej staranności przy wykonywaniu zawodu, najważniejszym
obowiązkiem radcy prawnego

  • Jak możemy pomóc?


WSPÓLNICY

KLIENCI

PARTNERZY

ZAUFALI NAM

 

Rekrutacja

Nie przeprowadzamy rekrutacji na chwilę obecną